جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

واسطی، میمون بن نجیب

دانشمند متبحر در نجوم و ریاضیات (قرن5)

واسطی، یحیی بن محمود

نگارگر و خوشنویس عرب (قرن7)

واسع عَلیسی

ادیب، مدرس، نویسنده و خطاط ترک (قرن10)

واسعی ، عبدالواسع بن یحیی

محدث و مورخ زیدی یمنی (قرن14)

واسموس

کنسول آلمان در بوشهر در زمان جنگ جهانی اول

واصف اندرونی، عثمان

شاعر عثمانی (قرن13)

واصف، احمد افندی

مورخ و دیپلمات عثمانی (قرن13)

واصفی، ابراهیم بن واصف شاه

عام مصری،‌ متخصص در زمینه تاریخ

واصفی، زین الدین

مولف "بدایع الوقایع"در تاریخ ولایات ماوراءالنهر (قرن10)

واصل بن عطاء

مؤسس مذهب کلامی اعتدال (قرن1و2)