جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

واجب الوجود

اصطلاحی در فلسفه

واجد علی شاه --> اَوَده

واحات الخارجه

نام چند واحه در غرب مصر

واحد، علی آقا

شاعر غزلسرای آذربایجان (قرن13و14)

واحدی

خاندانی حکومتگر در جنوب عربستان (قرن13)

واحدی، علی بن احمد

ادیب، نحوی و مفسر نیشابوری (قرن5)

واحدیت --> تجلّی؛فیض و صدور

واحه

آبادیی که در ریگزار قرار دارد و به علت داشتن آب حاصلخیز شده است.

واخشتوخان

حاکم بخش شرقی خوزستان در زمان صفویه (قرن11)

وأد البنات

زنده به گور کردن دختران پس از تولد