جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

و

از حروف الفبای فارسی، عربی، ترکی و اردو

و اِن یکاد --> ورد؛تعویذ

وابِکنَوی، محمد بن علی

منجم اهل بخارا، مولف "زیج محقق سلطانی" (قرن8)

وات، ویلیام مونتگمری

استاد رشته زبان عربی و مطالعات اسلامی (قرن 15)

واتیکان، کتابخانه مرکزی

کتابخانه ای در واتیکان دارای نسخه های خطی فراوان و نفیس از جهان اسلام

واثق بالله

نهمین خلیفه عباسی (قرن3)

واثق بالله، عبدالله بن احمد

سلطان مراکش (قرن11)

واثق بالله، عمر بن ابراهیم

از خلفای عباسی مصر (قرن8)

واجارگاه

شهری در شهرستان رودسر در استان گیلان

واجب (در فقه) --> احکام خمسه

واجب الوجود

اصطلاحی در فلسفه

واجد علی شاه --> اَوَده

واحات الخارجه

نام چند واحه در غرب مصر

واحد، علی آقا

شاعر غزلسرای آذربایجان (قرن13و14)

واحدی

خاندانی حکومتگر در جنوب عربستان (قرن13)