جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

هدایت الله خان گیلانی

از یاغیان دوره آقا محمدخان قاجار (قرن12)

هدایت الله، میان

شاعر پنجابی زبان (قرن13)

هدایت، خاندان

خاندانی از رجال دوره قاجار (قرن14) - مهدیقلی خان مخبرالسلطنه - علیقلی خان مخبرالدوله - رضاقلی خان (مدخل ادبیات است) - حسینعلی خان مخبرالدوله - رضاقلی نیرالملک - حسنعلی کمال هدایت

هدایت، رضا قلی خان

ادیب، شاعر، تذکره نویس و مورخ ایرانی (قرن13)

هدایت، صادق

نویسنده ایرانی، از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران (قرن14)

هدایی، محمود بن فضل الله

عارف ترک طریقت جلوتیه (قرن10)

هدنَه

در فقه اسلامی به معنی مسالمت، متارکه و مصالحه

هدهد

پرنده‌ای از راستهٔ سبزقباسانان با برخی خواص پزشکی

هدین، سون

سیّاح سوئدی و دارای آثار متعددی مربوط به آسیای مرکزی و ایران (قرن13و14)

هدیه

رسم تقدیم پیشکش و سوغات - دوران خلفا - ممالیک مصر - در غرب - در ایران - در عثمانی