جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

هدایی، محمود بن فضل الله

عارف ترک طریقت جلوتیه (قرن10)

هدنَه

در فقه اسلامی به معنی مسالمت، متارکه و مصالحه

هدهد

پرنده‌ای از راستهٔ سبزقباسانان با برخی خواص پزشکی

هدین، سون

سیّاح سوئدی و دارای آثار متعددی مربوط به آسیای مرکزی و ایران (قرن13و14)

هدیه

رسم تقدیم پیشکش و سوغات - دوران خلفا - ممالیک مصر - در غرب - در ایران - در عثمانی

هذلیّون

در اصطلاح ادبیات عرب، شعرایی که از قبیله هذیل بودند.

هرات (1)

شهر و منطقه ای در غرب افغانستان - هرات، مسجد جامع: از مساجد قرن 6 در هرات

هرات (2) --> خاتم (1)

هرات، قضیه

قضیه هرات و جنگهایی در دوره قاجار برای بازگرفتن هرات از افاغنه

هرات، مکتب

یکی از مکاتب نقاشی ایرانی که در دوره تیموری پایه گذاری شد.

هرات و مروست --> خاتم (1)

هراز

رودی در شمال ایران

هربرت، سِر توماس

سیّاح و نویسنده انگلیسی در اواخر سلطنت شاه عباس (قرن11)

هرتسفلد، ارنست

باستانشناس و ایرانشناس آلمانی (قرن14)

هرتسل، تئودور

پدر صهیونیسم و از بنیانگذاران اسرائیل (قرن13و14)