جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

هدایی، محمود بن فضل الله

عارف ترک طریقت جلوتیه (قرن10)

هدنَه

در فقه اسلامی به معنی مسالمت، متارکه و مصالحه

هدهد

پرنده‌ای از راستهٔ سبزقباسانان با برخی خواص پزشکی

هدین، سون

سیّاح سوئدی و دارای آثار متعددی مربوط به آسیای مرکزی و ایران (قرن13و14)

هدیه

رسم تقدیم پیشکش و سوغات - دوران خلفا - ممالیک مصر - در غرب - در ایران - در عثمانی

هذلیّون

در اصطلاح ادبیات عرب، شعرایی که از قبیله هذیل بودند.

هرات (1)

شهر و منطقه ای در غرب افغانستان - هرات، مسجد جامع: از مساجد قرن 6 در هرات

هرات (2) --> خاتم (1)

هرات و مروست --> خاتم (1)

هرات، قضیه

قضیه هرات و جنگهایی در دوره قاجار برای بازگرفتن هرات از افاغنه

هرات، مکتب

یکی از مکاتب نقاشی ایرانی که در دوره تیموری پایه گذاری شد.

هراز

رودی در شمال ایران

هربرت، سِر توماس

سیّاح و نویسنده انگلیسی در اواخر سلطنت شاه عباس (قرن11)

هرتسفلد، ارنست

باستانشناس و ایرانشناس آلمانی (قرن14)

هرتسل، تئودور

پدر صهیونیسم و از بنیانگذاران اسرائیل (قرن13و14)