جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

هاله

حلقه روشنی که در هوای ابری، بر اثر انکسار نور در بلورهای یخ ابر بر گرد ماه یا خورشید تشکیل می شود.

هالیِکارناس بالیقچیسی

تخلص "جواد شاکر"، نویسنده ترک (قرن13و14)

هامر-پورگشتال، یوزف فون

خاورشناس اتریشی، متخصص در تاریخ عثمانی (قرن12و13)

هاملی، ابوبکر بن علی

فقیه حنفی یمنی (قرن8)

هامون پوزه --> سیستان، دریاچه

هامون صابری --> سیستان، دریاچه

هامون هیرمند --> سیستان، دریاچه

هامون، موسی

پزشک یهودیِ سلیمان اوّل (قرن10)

هانْسَوی، جمال الدین

صوفی طریقت چشتیه هند، صاحب دیوانی به فارسی (قرن6 و7)

هانسی

شهری در پنجاب هند