جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

هارون ولایت

یکی از قدیمی ترین بناهای مذهبی دوره صفوی در اصفهان(قرن 10)

هارونی

عنوان دوبرادر محدث، متکلم و فقیه زیدی ایرانی (قرن4و5) - ابوطالب یحیی بن حسین - ابوالحسین احمد بن حسین

هارونیّه (1)

شهری دارای استحکامات بین مرعش و عین زربه ساخته شده در زمان هارون الرشید

هارونیه (2)

آرامگاه و بنایی منسوب به امام محمد غزالی که در طوس واقع شده است (قرن7و8).

هاشم بابا

صوفی ترک (قرن12)

هاشم بن عبدمناف

نیای حضرت محمد (ص)

هاشم بن عتبه

صحابی پیامبر (ص)

هاشم خان نوری

از رجال سیاسی و دانشمند ایرانی در دوره قاجاریه (قرن13و14)

هاشم سروانی

شاعر پشتوزبان (قرن3)

هاشم محمد بغدادی

خطاط عراقی (قرن14)