جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

هارتمان، ریشارد

خاورشناس آلمانی، متخصص فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ممالک اسلامی (قرن13و14)

هارتنر، ویلی

شرق شناس انگلیسی و محقق تاریخ علوم دوره اسلامی (قرن14)

هاردینگ، سِر آرتور هنری

دیپلمات انگلیسی در ایران (قرن13و14)

هاردینگ، لُرد چارلز

اولین دیپلمات در سفارتخانه انگلیس در تهران (قرن13و14)

هاروت و ماروت

نام دو فرشته که در قرآن آمده است.

هاروشی، عبدالله بن محمد خیاط

فقیه مالکی مغربی (قرن12)

هارون الرشید

پنجمین خلیفه عباسی (قرن2)

هارون بن خُمارَوَیه --> طولونیان

هارون بن عمران

برادر بزرگ حضرت موسی

هارون بن موسی بن جعفر

محدث از فرزندان امام هفتم