جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

هرثمة بن اَعین

فرمانده و حاکم دوره عباسی درفلسطین، افریقیه و خراسان (قرن2)

هرزگوین --> بوسنی و هرزگوین

هرزنی، گویش

از گویشهای ایرانی نو شمال غربی

هرسک زاده، احمد پاشا

"هرسگوویچ"دولتمرد و صدراعظم سلطان بایزید دوم و سلطان سلیم اول (قرن9و10)

هرسین

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

هرقل

امپراطور بیزانس (قرن1)

هرقلیطوس

از نخستین فیلسوفان یونان (قرن4ق.م)

هرکولس، ستونها --> قادس

هرم --> اهرام

هرمز

شهری قدیمی در ایران که دیگر وجود ندارد. - جزیره ای در خلیج فارس