جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ناوارا --> نباره

ناوارینو

بندری در یونان

ناوپلیون

شهر بندری کوچک و مرکز آرگولیس در موره

ناووسیّه

فرقه ای شیعی منسوب به "ناووس"که امام صادق را آخرین امام و همان مهدی منتظر می دانستند.

نایب

لقبی معمول در شبه قاره برای امرا و استان داران و فرمانروایان محلی و نیز از مناصب دیوانی در دوره ممالیک، در ایران، میان عربها و در دوره عثمانی

نائب، عبدالوهاب بن عبدالقادر

فقیه، عالم و ادیب عراقی(قرن13و14)

نایب اسدالله

موسیقیدان ایرانی و نوازنده نی (قرن13)

نایب الایاله

عنوانی برای معاون، قائم مقام یا نایبِ فرمانروایان هر یک از استانهای مهم ایران در عصر قاجار

نایب السلطنه

از مناصب دیوانی به معنای کسی که به نیابت از طرف پادشاهی که به سن قانونی نرسیده و صغیر است، عهده دار امور سلطنت می شود.

نایب الصدر شیرازی --> محمد معصوم شیرازی

نایرره، جولیوس

رئیس جمهور تانزانیا

نائله --> اساف و نائله

نائلی، مصطفی

شاعر بزرگ ترک (قرن11)

نایمان

از طوایف ترک که تا سال 615 ه‍. در ترکستان حکمرانی کردند.

نائین

شهری در اصفهان - نائین، مسجد جامع، از قدیمی ترین مساجد ایران (قرن4)