جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

نام حق

مثنوی فقهی فارسی از شرف الدین بخاری (قرن11)

نامتناهی

اصطلاحی در فلسفه و طبیعیات

نامق کمال

ادیب، شاعر برجسته و روزنامه نگار اصلاح طلب ترک (قرن13)

نامگذاری

مراسمی برای نام نهادن بر فرزندان در کشورهای اسلامی که معمولا با آداب خاصی همراه است.

نامه

نوعی مکتوب بین افراد، همچنین نامی برای برخی کتابهای کهن - انواع نامه مثل رقعه، رقیمه و...

نامه تنسر

نامه ای به زبان پهلوی از تنسر به پادشاه طبرستان

نامه دانشوران ناصری

کتابی در شرح احوال علما و دانشمندان متعلق به عهد قاجار تألیف ابوالفضل ساوجی(قرن13و14)

نامهای قرآن --> قرآن

نامی، غلام دستگیر

مورخ و تذکره نویس پاکستانی

نامی، محمد صادق

مورخ و مؤلف گیتی گشای زندیه

نان

غذای عمومی مردم که از خمیر آرد همراه با آب و برخی افزودنیها تهیه می شود.

ناندِر

شهری در ایالت مهاراشترا در هند

نانَک --> سیکها

نانوایی --> نان

نانوتوی، محمد قاسم

عالم و اصلاحگر هندی، بنیانگذار دارالعلم دیوبند (قرن13)