جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ناسیونالیسم عرب --> پان عربیسم

ناشری، عثمان بن عمر

فقیه شافعی یمنی(قرن9)

ناشون

برجسته ترین مترجم عربی به چینی و از شخصیتهای موثر در تبادلات فرهنگی بین چین و اعراب (قرن 14)

ناشی الاصغر، علی بن عبدالله

شاعر شیعی عراقی که در مدح ائمه اشعاری زیادی سروده است (قرن3و4)

ناشی الاکبر، عبدالله بن محمد

شاعر و متکلم معتزلی(قرن3)

ناصبی

عنوانی طعن آمیز از طرف شیعیان به مخالفانشان

ناصحی، عبدالله بن حسین

فقیه حنفی و قاضی القضاة خراسانی (قرن5)

ناصر (1)

عنوان پنج تن از سلاطین مملوکی - ناصر محمد بن قلاون (قرن7و8) - ناصر احمد بن ناصر محمد (قرن8) - ناصر حسن بن ناصر محمد (قرن8)(مستقل است) - ناصر فرج بن برقوق (قرن9) - ناصر محمد بن قائتبای (قرن10)

ناصر (2) --> موحدون (1)

ناصر بخاری

درویش ناصر یا شاه ناصر غازی، از شاعران بزرگ صوفی مسلک (قرن 8)