جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

نازله

اصطلاح فقهی به معنای مسائل مستحدثه که در قرون اول کاربرد بیشتری داشته است.

نازلوچای

رودی در آذربایجان غربی

ناس، سوره

صد و چهاردهمین سوره قرآن

ناسخ التواریخ

کتابی تاریخی از دوره قاجاریه، اثر محمد تقی سپهر (قرن13)

ناسخ و منسوخ --> نسخ (1)

ناسخ، امام بخش

شاعر اردو و فارسی گو در شبه قاره (قرن13)

ناسوت --> عالَم

ناسوتیون، عبدالحارث

از فرماندهان نظامی و از رجال سیاسی برجسته اندونزی (قرن14و15)

ناسیونالیست اندونزی، حزب

حزبی که در 1927توسط سوکارنو، از مبارزان استقلال اندونزی، تأسیس شد.

ناسیونالیسم --> ملّی گرایی