جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ن

از حروف الفبای فارسی - عربی - ترکی - اردو

نابغه جعدی

شاعر عرب (قرن1)

نابغه ذُبیانی، زیاد بن معاویه

شاعر مشهور مخضرم

نابغه شیبانی

شاعر عرب (قرن2)

نابلس

شهری در بخش مرکزی فلسطین

نابلسی، سلیمان

نخست وزیر و وزیر امورخارجه اردن از 1957-1956 و رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست اردن (قرن14)

نابلسی، عبدالغنی

عارف، متکلم و شاعر(قرن11و12)

نابلسی، عثمان بن ابراهیم

امیر و کاتب ایوبی (قرن7)

نابی، یوسف

شاعر و مورخ عثمانی (قرن11و12)

ناتل خانلری، پرویز --> خانلری، پرویز

ناتلی، ابوعبدالله

طبیب و فیلسوف، دانشمند معاصر ابن سینا و بیرونی (قرن3)

ناجی، ابراهیم

شاعر مصری (قرن13و14)

ناجی، معلم

شاعر و ادیب عثمانی (قرن13)

ناحیه

اصطلاحی جغرافیایی

نادرپور، نادر

شاعر ایرانی (قرن14و15)