جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ماشکل

رودی در بلوچستان

ماشومی، حزب

یکی از دو سازمان اسلامی در اندونزی - در اندونزی تحت اشغال ژاپن - در اندونزی مستقل پس از جنگ

ماشویل، لویی

خاورشناس فرانسوی و مترجم سفرهای سندباد (قرن14)

ماعون، سوره

صد و هفتمین سوره قرآن

مافرّوخی، مفضل بن سعد

مورخ معاصر الب ارسلان و ملکشاه سلجوقی، مولف رسالات محاسن اصفهان(قرن5)

مافی

از طوایف کرد

مافی، رضا

خطاط ایرانی،از پیشگامان نقاشیخط (قرن14)

مافیا

مجمع الجزایری در ساحل تانزانیا

ماکاسار

شهری بندری در اندونزی و مرکز استان سولاویسی جنوبی

ماکان کاکی

از امرای معروف دیلمی(قرن4)

ماکس مولر --> مولر، فریدریش ماکس

ماکو

شهری در شمال غربی استان آذربایجان غربی

ماکولا، آل

خاندان مشهور شافعی مذهب بغدادی در ایران (قرن5) - ابوسعد عبدالواحد بن احمد (وزیرآل بویه) - ابوعلی حسن بن علی(وزیرآل بویه) - ابوالقاسم هبة الله بن علی(وزیر) - ابوعبدالله حسین بن علی(فقیه و قاضی القضاة) - ابونصرعلی بن هبه الله (محدث)

ماکیان

دسته ای از پرندگان که پرهای آنها نسبت به بدنشان کوچک است.

مال

دارایی، پول و آنچه ارزش مبادله داشته باشد. اصطلاح قرآنی و فقهی - مقاله تاریخ اجتماعی ندارد-