جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

مافرّوخی، مفضل بن سعد

مورخ معاصر الب ارسلان و ملکشاه سلجوقی، مولف رسالات محاسن اصفهان(قرن5)

مافی

از طوایف کرد

مافی، رضا

خطاط ایرانی،از پیشگامان نقاشیخط (قرن14)

مافیا

مجمع الجزایری در ساحل تانزانیا

ماکاسار

شهری بندری در اندونزی و مرکز استان سولاویسی جنوبی

ماکان کاکی

از امرای معروف دیلمی(قرن4)

ماکس مولر --> مولر، فریدریش ماکس

ماکو

شهری در شمال غربی استان آذربایجان غربی

ماکولا، آل

خاندان مشهور شافعی مذهب بغدادی در ایران (قرن5) - ابوسعد عبدالواحد بن احمد (وزیرآل بویه) - ابوعلی حسن بن علی(وزیرآل بویه) - ابوالقاسم هبة الله بن علی(وزیر) - ابوعبدالله حسین بن علی(فقیه و قاضی القضاة) - ابونصرعلی بن هبه الله (محدث)

ماکیان

دسته ای از پرندگان که پرهای آنها نسبت به بدنشان کوچک است.

مال

دارایی، پول و آنچه ارزش مبادله داشته باشد. اصطلاح قرآنی و فقهی - مقاله تاریخ اجتماعی ندارد-

مالابار

نامی که نخستین بار دریانوردان عرب و ایرانی به منطقه ساحلی جنوب غربی هند دادند.

مالاریا

نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام

مالاکا

شهری در ساحل غربی شبه جزیره مالزی - حکام مالاکا: حاکمان مسلمان جنوب شبه جزیره مالاکا

مالاکا، تنگه

تنگه ای بین شبه جزیره مال‍زی و جزیره سوماترا