جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

ماسَرجَوَیه

نسبت چند تن از پزشکان دوره اموی (قرن1)

ماسوله

شهرستانی در استان گیلان

ماسوله ای، گویش --> تالش

ماسون، دنیز

مستشرق فرانسوی، مترجم قرآن (قرن14و15)

ما سونگ تینگ

مدرس و فعال اجتماعی، یکی از چهار آخوند (آهونگ) برجسته ی معاصر چین (قرن13و14)

ماسویه --> ابن ماسویه

ماسه،‌ هانری

خاورشناس فرانسوی که آثار بسیاری در زمینهء ادب فارسی دارد (قرن14)

ماسینیون، لویی

شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی (قرن14)

ماش

گیاهی علفی از تیره باقلائیان، دارای مصارف خوراکی و دارویی

ماشاءالله --> ورد

ماشاءالله یهودی

ستاره شناس یهودی بصری،از چهره های برجسته تاریخ نجوم اسلامی (قرن2)

ماشکل

رودی در بلوچستان

ماشومی، حزب

یکی از دو سازمان اسلامی در اندونزی - در اندونزی تحت اشغال ژاپن - در اندونزی مستقل پس از جنگ

ماشویل، لویی

خاورشناس فرانسوی و مترجم سفرهای سندباد (قرن14)

ماعون، سوره

صد و هفتمین سوره قرآن