جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ماردین

شهری در جنوب شرقی ترکیه - معماری

ماردینی، خاندان

نسبت خانوادگی سه ریاضیدان و منجم اهل ماردین: - ابوالطاهر، شمس الدین ابن فلّوس (قرن6) - عبدالله بن خلیل بن یوسف (قرن9) - محمد بن محمد بن احمد (قرن9و10)

ماردینی، عبدالسلام بن عمر

مفتی حنفی اهل ماردین (قرن13)

ماردینی، عثمان بن ابراهیم

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

مارستان -->

بیمارستان

مارسه، ژرژ

خاورشناس فرانسوی، هنرشناس و از پژوهشگران هنر اسلامی (قرن 13)

مارسوان --> مِرزِفون

مارکسیسم

مکتبی سیاسی و اجتماعی که تحت تاثیر اندیشه های کارل مارکس بوجود آمد.

مارکو پولو

جهانگرد ونیزی که با سفرنامه خود آسیا و خاور دور را به جهان غرب معرفی کرد.(قرن7و8)

مارگلا

سلسله جبالی در پاکستان