جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

ماریه قبطیه

از همسران پیامبر

مازَر --> صِقِلیّه

مازری، محمد بن علی

فقیه و محدث مالکی اهل افریقیه (قرن5و6)

مازندران

استان شمالی در ایران - گویشهای مازندرانی

مازندران، دریا --> خزر، دریا

مازندرانی،‌ محمد صالح

داماد مجلسی، عالم و فقیه امامی(قرن11)

مازندرانی، زین العابدین

فقیه امامی (قرن13و14)

مازندرانی، عبدالله

ازمراجع نجف و از رهبران نهضت مشروطیت در کنار نائینی و آخوند خراسانی (قرن13و14)

مازنی، ابراهیم عبدالقادر

نویسنده، مترجم، شاعر و روزنامه نگار مصری (قرن14)

مازنی، ابوعثمان بکر بن محمد

زبان شناس و قاری بصری (قرن3)

مازیار بن قارن

آخرین حاکم سلسله‌ی قارنوندیان که علیه معتصم عباسی شورش کرد(قرن3)

ماسال

شهرستان و شهری در استان گیلان

ماسَبَدان

ناحیه ای در لر کوچک، کمابیش مطابق با استان ایلام کنونی

ماسحیان، هوهانس خان

از رجال ارامنه ایران در دوره قاجار(قرن13و14)

ماسرجسی، حسین بن محمد

محدث و مؤلف (قرن4)