جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مارگلیوث، دیوید ساموئل

اسلام شناس انگلیسی (قرن13و14)

مارلیک

منطقهء باستانی در شمال شرقی رودبار بجای مانده از هزارهء دوم ق.م

مارون

رودخانه ای در خوزستان

مارون النقاش --> نقاش، مارون بن الیاس

مارونی ها

جامعه مسیحی عرب زبان در لبنان، فلسطین و سوریه

ماریه قبطیه

از همسران پیامبر

مازَر --> صِقِلیّه

مازری، محمد بن علی

فقیه و محدث مالکی اهل افریقیه (قرن5و6)

مازندران

استان شمالی در ایران - گویشهای مازندرانی

مازندران، دریا --> خزر، دریا

مازندرانی، زین العابدین

فقیه امامی (قرن13و14)

مازندرانی، عبدالله

ازمراجع نجف و از رهبران نهضت مشروطیت در کنار نائینی و آخوند خراسانی (قرن13و14)

مازندرانی،‌ محمد صالح

داماد مجلسی، عالم و فقیه امامی(قرن11)

مازنی، ابراهیم عبدالقادر

نویسنده، مترجم، شاعر و روزنامه نگار مصری (قرن14)

مازنی، ابوعثمان بکر بن محمد

زبان شناس و قاری بصری (قرن3)