جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

مادرایی، عباس بن حسن --> جرجرایی

مادرید --> مجریط

مادرید، کنفرانس

نخستین کنفرانس صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در 1991 در شهر مادرید در اسپانیا

ماده تاریخ

از ظرائف فنون شعری؛ کلمه یا کلماتی با معنا که به حساب جمل مساوی تاریخ مطلوب است.

ماده و صورت

اصطلاحی در فلسفه اسلامی

مادورا

جزیره ای در شمال شرقی جاوه

مادورای

شهری در جنوب هند در ایالت مدرس

مادی، زبان

از زبانهای ایرانی باستان

ماذرائی

نسبت خاندانی از کارگزاران و وزیران عراقی در مصر و سوریه (قرن3و4) - ابوبکر احمد بن ابراهیم - علی بن احمد - ابو زُنبور حسین بن احمد

مأذنه --> مِنار