جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

ماردین

شهری در جنوب شرقی ترکیه - معماری

ماردینی، خاندان

نسبت خانوادگی سه ریاضیدان و منجم اهل ماردین: - ابوالطاهر، شمس الدین ابن فلّوس (قرن6) - عبدالله بن خلیل بن یوسف (قرن9) - محمد بن محمد بن احمد (قرن9و10)

ماردینی، عبدالسلام بن عمر

مفتی حنفی اهل ماردین (قرن13)

ماردینی، عثمان بن ابراهیم

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

مارستان -->

بیمارستان

مارسوان --> مِرزِفون

مارسه، ژرژ

خاورشناس فرانسوی، هنرشناس و از پژوهشگران هنر اسلامی (قرن 13)

مارکسیسم

مکتبی سیاسی و اجتماعی که تحت تاثیر اندیشه های کارل مارکس بوجود آمد.

مارکو پولو

جهانگرد ونیزی که با سفرنامه خود آسیا و خاور دور را به جهان غرب معرفی کرد.(قرن7و8)

مارگلا

سلسله جبالی در پاکستان

مارگلیوث، دیوید ساموئل

اسلام شناس انگلیسی (قرن13و14)

مارلیک

منطقهء باستانی در شمال شرقی رودبار بجای مانده از هزارهء دوم ق.م

مارون

رودخانه ای در خوزستان

مارون النقاش --> نقاش، مارون بن الیاس

مارونی ها

جامعه مسیحی عرب زبان در لبنان، فلسطین و سوریه