جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

ما ده شین

ملقب به امام یوسف، از بزرگان علمای مسلمان چین (قرن13)

ماده و صورت

اصطلاحی در فلسفه اسلامی

مادی، زبان

از زبانهای ایرانی باستان

ماذرائی

نسبت خاندانی از کارگزاران و وزیران عراقی در مصر و سوریه (قرن3و4) - ابوبکر احمد بن ابراهیم - علی بن احمد - ابو زُنبور حسین بن احمد

مأذنه --> مِنار

مأذون

یکی از مراتب روحانی اسماعیلیه

مار

حیوانی از راسته خزندگان

مار، نیکولای یاکوولویچ

زبانشناس و باستانشناس روس، متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

مارانی، عثمان بن عیسی

قاضی شافعی و مؤلف کتب فقهی (قرن6)

مأرِب

پایتخت باستانی قوم سبأ و امروزه نام شهر و محافظه‌ای در این کشور

مارتین، هنری

مبشر و عالم مسیحی انگلیسی (قرن14)

مارتینو

مترجم کلیه و دمنه به ایتالیایی، متتبّع در تصوّف اسلامی (قرن14)

مارتینی، رایموندو

خاورشناس اسپانیایی، مبلغ مذهبی دومینیکن(قرن12و13)

ماردانی، مسجد

مسجد بزرگی در قاهره، مربوط به دورهء ممالیک (قرن8)

مارده

شهری در جنوب غربی اسپانیادر استان کنونی باداخوس