جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ما وَن فو

موسس نهضت بزرگ اخوان در چین (قرن13و14)

ماءالعَینین القَلْقَمی،‌محمد مصطفی

محقق مراکشی، صوفی، متبحر در حدیث، لغت و ادبیات(قرن 13و14)

مابعدالطبیعه (1)

کتابی از ارسطو

مابعدالطبیعه (2) --> فلسفه

ماپیلا

نام جمعیتی مسلمان در جنوب غرب هند

ماتارام

منطقه ای در مرکز جاوه - سلطنت ماتارام

ماتریدی، ابومنصور محمد

متکلم، قاضی و مفسّر حنفی مذهب، و مؤسس مکتبی کلامی (قرن4)

ماتریدیه

دومین مکتب کلامی سنی پس از اشاعره در دوران مملوکان

ماتسون، سیلویا آن

مستشرق و سیاح انگلیسی،‌ متخصص باستانشناسی در حوزه ایران (قرن14)

ماتهورا

شهری در اتار پرادش