جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

ماجشون، عبدالعزیز بن عبدالله

از فقها و محدثان مدینه (قرن2)

ما جو

از برجسته ترین علما و نویسندگان مسلمان چینی دوران چینگ که در زمینه ی تفسیر کنفوسیوسی از دین اسلام اهمیت دارد (قرن11و12)

ما جونگ یینگ

از جوانترین و معروفترین فرماندهان مسلمان حاکم در جنوب غربی چین (قرن14)

ما جیان

دانشمند معروف مسلمان، مدرس زبان عربی و مترجم قرآن به چینی (قرن14)

ماجیلویه، محمد بن ابی القاسم

فقیه امامی و ادیب اهل قم(قرن3)

ماخاچ قلعه --> مخاچ قلعه

ماخالسکی، فرانسیس

ایرانشناس لهستانی، مترجم آثار داستانی ایرانی به لهستانی (قرن14)

ماداکتو

شهری باستانی در ولایت مهرجان قذق در ایلام

ماداگاسکار

سومین جزیره بزرگ جهان در آفریقا

مادرایی، عباس بن حسن --> جرجرایی

مادرید --> مجریط

مادرید، کنفرانس

نخستین کنفرانس صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در 1991 در شهر مادرید در اسپانیا

مادورا

جزیره ای در شمال شرقی جاوه

مادورای

شهری در جنوب هند در ایالت مدرس

ماده تاریخ

از ظرائف فنون شعری؛ کلمه یا کلماتی با معنا که به حساب جمل مساوی تاریخ مطلوب است.