جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

لبید بن ربیعه

از شاعران مخضرم عرب

لبیدی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه مالکی (قرن4و5)

لبیک --> اِحرام

لپانتو --> اینه بختی

لحن

اصطلاحی در موسیقی به معنای ترجیع صورت در غناء

لحیان

دولت مستقلی در عربستان باستان و نام قبیله ای عرب از شاخه های قبیله هذیل

لخم

از قبایل تأثیرگذار عرب در دوره پیش از اسلام

لخمی، ابوالحسن --> رَبَعی، علی بن محمد

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالعزیز

فقیه حنفی (قرن6و7)

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالکریم --> ابن وافِد، عبدالرحمان بن محمد