جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

لطفی پاشا

از صدراعظمهای عثمانی (قرن10)

لطفی رونی

شاعر فارسی و ترکی سرا(قرن9)

لطفی منفلوطی --> منفلوطی، مصطفی لطفی

لطفی، محمدرضا

نوازندهٔ برجسته و سرشناس تار، سه‌تار، ردیف‌دان و موسیقی‌دان نامدار ایرانی (قرن14)

لطیفه --> طنز

لطیفی

شهرت عبداللطیف چلبی، ادیب، شاعر و سرگذشتنامه‌نویس ترک (قرن10)

لعب --> بازی؛لهو

لعل

از احجار کریمه

لعل شهباز قلندر

صوفی، مرید بهاءالدین زکریا و مؤسس سلسله شهبازیه (قرن8)

لعلی ایروانی

"علی بن آقا میرزا لعلی"، شاعر آذربایجانی که به دو زبان فارسی و ترکی دیوان دارد (قرن13و14).

لعلی زاده، عبدالباقی

عالم عثمانی و مترجم برخی کتب عرفانی به ترکی (قرن12)

لغت

- اصطلاحی در قرآن به معنای "زبان" - بحثهای زبانشناسی

لغت فرس --> اسدی طوسی، علی بن احمد

لغتنامه (1) --> فرهنگ نویسی

لغتنامه (2)

لغتنامه ای شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی تألیف علی اکبر دهخدا