جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

لاوان، جزیره

از جزایر ایرانی خلیج فارس

لایارد، آستین هنری

باستانشناس فرانسوی، متخصص باستانشناسی در ایران و افغانستان (قرن13)

لایق شیرعلی

شاعر تاجیک (قرن14)

لائوست، هانری

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه حنابله و آرای ابن تیمیه (قرن13و14)

لائیسیسم --> سکولاریسم

لباب

منطقه ای در ساحل امودریا، از مراکز سکونت ترکمن‌ها

لباب الالباب --> عوفی، سدیدالدین

لباس

پوشیدنی - احکام عمومی پوشش در اسلام - در نواحی مرکزی و شرقی سرزمینهای عرب - در زمان پیامبر و اوایل اسلام - قوانین اولیه اسلام در مورد لباس - امویان، عباسیان و نظامِ طراز - فاطمیان

لبنان

کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه‌، در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه - جنگ داخلی لبنان - هنر و معماری

لبیبی

شاعری فارسی گوی ایرانی (قرن4و5)