جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

لامو

شهر و جزیره ای در ساحل کنیا

لامیة العجم

قصیده ای مشهور به عربی سروده مؤیدالدین طغرائی که به زبانهای مختلفی ترجمه شده است (قرن 6).

لامیة العرب

قصیده ای مشهور به عربی سروده شنفری، شاعر عصر جاهلیت

لاندبرگ، کارلو

خاورشناس سوئدی، متخصص زبان و ادبیات عرب (قرن13)

لاهرود

شهری در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل

لاهوت --> عالَم

لاهوتی کرمانشاهی، ابوالقاسم

شاعر ایرانی (قرن14)

لاهور

شهر و ایالتی مهم در پاکستان - معماری

لاهوری، جان محمد

از علمای حنفی شبه قاره (قرن12)

لاهوری، عبدالستار بن قاسم

مؤلف و مترجم عهد اکبر و جهانگیر (قرن10)