جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

لاکهارت، لارنس

خاورشناس بریتانیایی و محقق تاریخ ایران (قرن13)

لاگارد، پل آنتون دو

خاورشناس و زبانشناس آلمانی، محقق زبانهای ایرانی، عربی و سریانی (قرن13)

لاگوس

پایتخت کشور نیجریه در افریقا

لالا شاهین پاشا

مربی و آموزگار سلطان مراد اوّل (قرن8)

لالا محمد پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن 10و11)

لالا مصطفی پاشا

وزیر عثمانی، فاتح شیروان و گرجستان و قبرس (قرن10) - لالا مصطفی پاشا، مجموعه

لالایی

ترانه های عامیانه برای خواباندن کودکان در زبان فارسی

لالجین

بخش و شهری در همدان، بزرگترین مرکز تولید سفال و سرامیک در خاورمیانه

لالش

دره ای در شمال شرقی شهر موصل در عراق، مرکز اصلی زیارتی فرقه یزیدیه

لاله

از انواع گل

لاله خاتون --> پادشاه خاتون

لاله زاری، محمد افندی

مؤلف ترک کتاب "میزان الازهار" درباره پرورش گل لاله (قرن12)

لاله، دوره

دوره دوازده ساله حکومت احمد سوم، بیست و سومین سلطان عثمانی (قرن11)

لالی

شهرستانی در استان خوزستان

لامبادی ها

قبیله ای در غرب و جنوب هند