جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

قاسیون، کوه

رشته کوهی در حومه شهر دمشق

قاشان --> کاشان

قاصّ --> قُصّاص

قاصر

شهری در غرب اسپانیا دارای بقایایی از دوره تسلط مسلمانان

قاضی

نایب خلیفه در امر قضا - دوران خلفا - ایران - امپراتوری عثمانی

قاضی ابراهیم پاشا --> چَندَرَلی

قاضی ابویعلا --> ابن فراء، محمد بن حسین

قاضی ابویوسف --> ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری

قاضی القضات --> قاضی

قاضی برهان الدین --> برهان الدّین، قاضی احمد