جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

قارپوزآبادی، ملاّ علی

فقیه و واعظ امامی ایرانی (قرن13)

قارچ

گیاهی دارویی

قارص

مرکز ولایتی به همین نام در شمال شرقی ترکیه

قارص، جنگ

جنگی میان شاه طهماسب اول و عثمانیان که با پیروزی صفویان پایان یافت (قرن10)

قارعه، سوره

سوره صد و یکم قرآن

قارلی-ایلی

سنجقی عثمانی در غرب یونان

قارن

ناحیه کوهستانی تاریخی در مازندران

قارنوندیان

سلسله ای از امرای محلی طبرستان (از عهد خسرو اول تا 225)

قارون

از شخصیتهای اساطیری اسلامی مذکور در قرآن

قاری

عنوان اساتید قرآن در قرون اولیه