جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قازدُغلیّه

از خاندانهای بزرگ ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی بر مصر (قرن11-13)

قاسان --> کاشان

قاسانی، علاءالدین

فقیه حنفی، صاحب "بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع" (قرن6)

قاسم، محمود

محقق در زمینه آثار و آراء ابن رشد (قرن 15)

قاسم آباد --> زوزن

قاسم آغا

سر معمار دربار عثمانی (قرن10و11)

قاسم ارْسلان

شاعر فارسی سرای مسلمان هندی در دربار اکبر شاه(قرن10)

قاسم امین

اصلاح طلب،روزنامه نگار و نویسنده مصری (قرن13و14)

قاسم انوار

شاعر و عارف ایرانی (قرن9)

قاسم بن اصبغ --> بیانی، ابومحمّد قاسم بن اصبغ

قاسم بن حسن

فرزند امام حسن مجتبی و از شهدای کربلا

قاسم بن سلام --> ابوعبید قاسم بن سلاّم

قاسم بن محمد بن ابی بکر

از فقهای سبعه (قرن1)

قاسم پاشا

از وزرای سلطان سلیمان اول (قرن10و11)

قاسم پاشا، جَزَری

سردار عثمانی (قرن9)