جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قارپوزآبادی، ملاّ علی

فقیه و واعظ امامی ایرانی (قرن13)

قارچ

گیاهی دارویی

قارص

مرکز ولایتی به همین نام در شمال شرقی ترکیه

قارص، جنگ

جنگی میان شاه طهماسب اول و عثمانیان که با پیروزی صفویان پایان یافت (قرن10)

قارعه، سوره

سوره صد و یکم قرآن

قارلی-ایلی

سنجقی عثمانی در غرب یونان

قارن

ناحیه کوهستانی تاریخی در مازندران

قارنوندیان

سلسله ای از امرای محلی طبرستان (از عهد خسرو اول تا 225)

قارون

از شخصیتهای اساطیری اسلامی مذکور در قرآن

قاری

عنوان اساتید قرآن در قرون اولیه

قاری، ملا علی سلطان محمد

فقیه حنفی، محدث و شارح صحیح بخاری (قرن10و11)

قاری، منوّر

روشنفکر ازبک و اولین وزیر آموزش ترکستان (قرن14)

قاری الهدایة، عمر بن علی

فقیه و مفتی حنفی اهل قاهره (قرن9)

قاری یزدی

شاعر ایرانی (قرن9)

قازان

شهری برکنار ولگا با پیشینه اسلامی