جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

ق

از حروف الفبای عربی - در عربی - در ترکی - در اردو

قاآن

عنوانی برای سلاطین چین و مغول و ایلخانان از نسل اوگتای قاآن

قاآنی، حبیب

شاعر دوره قاجاریه (قرن12و13)

قابادو، محمود بن محمد

شاعر، ادیب و از پیشگامان اصلاحات در تونس(قرن13)

قابس

خلیج و شهری در جنوب شرق تونس

قابسی، علی بن محمد

از فقهای مالکی مکتب قیروان (قرن4)

قاب قوسین

اصطلاحی که در قرآن در آیه 9 سوره نجم در بیان فاصله محمد (ص) با جبرئیل هنگام نزول وحی ذکر شده است.

قابوس بن وُشمگیر

چهارمین امیر ‌زیاری (قرن4)

قابوسنامه

کتابی به فارسی در بیان راه و رسم زندگانی از عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر (قرن5)

قابونی، عبدالرحمان بن خلیل

فقیه شافعی دمشقی (قرن8و9)

قابیل --> هابیل و قابیل

قاپلان گرای

نام دو تن از خانهای کریمه (قرن12) - قاپلان گرای اول - قاپلان گرای دوم

قاپوجی

حاجب، عنوان گروهی از دربارنان قصرهای عثمانی در استانبول

قاپی/ قاپو --> باب عالی

قاپی آغاسی

از مناصب دیوانی عثمانی، افسر ارشد در دربار عثمانی