جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

فاضل جواد

فقیه ایرانی (قرن11)

فاضل خان گروسی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13)

فاضل خان، مدرسه

مدرسه معروفی در مشهد با کتابخانه ای بسیار مهم، مربوط به دوره صفویه (قرن11)

فاضل خفری --> خفری، شمس الدین محمد

فاضل دربندی

فقیه اصولی شیعه و مدعی علم بر علوم غریبه (قرن13)

فاضل شرابیانی --> شرابیانی، محمد بن فضل علی

فاضل قندهاری، ملا عبدالله

از روحانیون شاعر و مجاهد شیعه افغانستان (قرن13)

فاضل لنکرانی، محمد

فقیه و از مراجع تقلید (قرن14و15)

فاضل مقداد

فقیه، متکلم و مفسّر امامی اهل حله (قرن9)

فاضل هندی، بهاء الدین محمد اصفهانی

از علمای دوره صفویه، مؤلف “عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا” (قرن11)