جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

فارسنامه ناصری

کتابی به فارسی، درباره سرزمین فارس از نظر تاریخی و جغرافیایی تألیف فسایی (قرن13)

فارسی باستان، زبان

از زبانهای گروه هند و اروپایی از شعبه هندو ایرانی و متعلق به شعبه غربی زبانهای ایرانی

فارسی خجندی، ضیاء الدین --> ضیاء خجندی

فارسی میانه، زبان --> پهلوی، زبان و ادبیات

فارسی، ابوعلی

ادیب و نحوی ایرانی (قرن3و4)

فارسی، حسن بن حسین

خوشنویس ایرانی، واضع خط تعلیق (قرن4)

فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

از مهمترین زبانهای ایرانی - ترجمه های فارسیِ آثار سانسکریت

فارسی، عبدالغافر --> تاریخ نیشابور

فارسیات

اصطلاحی ادبی در ادبیات عرب به معنای اشعاری با کلمات فارسی

فارسیوان --> قندهار(1)