جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

غرب زدگی

بررسی مفهوم غرب زدگی در جهان اسلام

غربالبند --> کولی

غربیّه

ولایتی در مصر سفلی

غرج الشار --> غرجستان

غرجستان

ناحیه ای کوهستانی در افغانستان کنونی

غردایه

شهری در جنوب الجزایر، مرکز اباضیه

غررالسیر

کتابی در تاریخ عمومی از ابتدای خلقت تا سلطنت محمود غزنوی تألیف ابومنصور ثعالبی (قرن5)

غرس الدین

لقب گروهی از فقهای شافعی مذهب

غرستان --> غرجستان

غرشستان --> غرجستان