جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

غالب بن صَعصَعه

از بزرگان قبیله بنی تمیم مشهور به جود و سخا(قرن1)

غالب بن عبدالرحمان صقلبی

از سرداران نظامی امویان اندلس (قرن4)

غالب بن عثمان منقری

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

غالب پاشا --> محمد سعید غالب پاشا

غالب دده، محمد اسعد

شاعر ترک و از مشایخ طریقه مولویه (قرن12و13)

غالب دهلوی، میرزا اسدالله خان

شاعر مشهور هندی، دارای اشعاری به زبان فارسی و اردو (قرن13)

غالب هلسا

ادیب و داستان نویس اردنی (قرن14و15)

غالب، اسماعیل

مورخ و سکه شناس ترک (قرن13)

غامد

قبیله و ناحیه ای در عربستان

غانِم، خلیل

روزنامه نگار و نویسنده معاصر لبنانی (قرن 13و14)