جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غدیر خم

- آبگیری در خُم میان مکه و مدینه، محلی مشهور در تاریخ اسلام و اعلان ولایت حضرت علی علیه السلام (واقعه غدیر) - بحثهای مربوط به متن و سند حدیث غدیر - بررسی آداب و رسوم عیدغدیر در میان شیعیان

غذا

خوردنی که رشد و سلامتی بدن وابسته به آن است. - غذا در میان اعراب عهد جاهلیت - در دوره جاهلی در جنوب عربستان - در اوایل دوره اسلامی - غذا در جوامع سنتی مسلمان

غراب (1)

صورت فلکی کوچکی در نیمکره جنوبی آسمان

غرانیق، افسانه

افسانه معروفِ آیات شیطانی سوره نجم

غرب الاندَلُس

نام جنوبی ترین بخش پرتغال در آثار مورخان و جغرافی نویسان اسلامی

غربالبند --> کولی

غرب زدگی

بررسی مفهوم غرب زدگی در جهان اسلام

غربیّه

ولایتی در مصر سفلی

غرج الشار --> غرجستان

غرجستان

ناحیه ای کوهستانی در افغانستان کنونی

غردایه

شهری در جنوب الجزایر، مرکز اباضیه

غررالسیر

کتابی در تاریخ عمومی از ابتدای خلقت تا سلطنت محمود غزنوی تألیف ابومنصور ثعالبی (قرن5)

غرس الدین

لقب گروهی از فقهای شافعی مذهب

غرستان --> غرجستان

غرشستان --> غرجستان