جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

غازی محمد

نخستین رهبر نهضت مردم داغستان علیه حکومت تزاری روسیه (قرن14)

غازی میان

لقب سپهسالار مسعود غازی از مقدسین مسلمان در هند (قرن5)

غازیه --> رقص

غاشیه --> سوارکاری

غاشیه، سوره

سوره هشتاد و هشتم قرآن

غاضره --> ناصره

غافقی، احمد بن محمد

گیاهشناس و داروشناس اندلسی (قرن6)

غافقی، عبدالکبیر

فقیه مالکی اندلسی (قرن6و7)

غافقی، محمّد بن قَسَّوم

عالم و کحال اندلسی (قرن6)

غالب بالله، محمد بن یوسف --> بنونصر