جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غالب بالله، محمد بن یوسف --> بنونصر

غالب بن صَعصَعه

از بزرگان قبیله بنی تمیم مشهور به جود و سخا(قرن1)

غالب بن عبدالرحمان صقلبی

از سرداران نظامی امویان اندلس (قرن4)

غالب بن عثمان منقری

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

غالب پاشا --> محمد سعید غالب پاشا

غالب دده، محمد اسعد

شاعر ترک و از مشایخ طریقه مولویه (قرن12و13)

غالب دهلوی، میرزا اسدالله خان

شاعر مشهور هندی، دارای اشعاری به زبان فارسی و اردو (قرن13)

غالب هلسا

ادیب و داستان نویس اردنی (قرن14و15)

غامد

قبیله و ناحیه ای در عربستان

غانِم، خلیل

روزنامه نگار و نویسنده معاصر لبنانی (قرن 13و14)

غانه

- شهری قدیمی و مرکز پادشاهی غانه در بلاد السودان، مرکز استخراج طلا - امروزه منطقه ای در جنوب موریتانی

غائب

اصطلاح حقوقی به معنی مفقود شدن شخص به مدت چهار سال

غایرخان

از امیران دولت خوارزمشاهی و فرمانروای اترار (قرن6و7)

غائله آذربایجان --> دموکرات آذربایجان، فرقه

غبن

زیان آوردن برکسی در بیع