جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

غازی

لقبی برای کسانی که در غزوات شرکت می کردند؛ نیز بعدها لقب امرای مسلمان بویژه سلاطین عثمانی

غازی احمد مختار پاشا --> مختارپاشا

غازی الدین حیدر

از نواب هند (قرن13)

غازی اِورِنوس بیگ --> اِوْرِنوس

غازی بن فیصل

شاه عراق (قرن14)

غازی پور

شهری در ایالت اتراپراداش هند

غازی خان

از سرداران نظامی هند (قرن10)

غازی خسرو بیک، کتابخانه

بزرگترین کتابخانه اسلامی در بالکان

غازی عینتاب

شهری در آناتولی

غازی گرای

نام سه تن از خانهای کریمه - غازی گرای اول (قرن10) - غازی گرای دوم (قرن10و11) - غازی گرای سوم (قرن11و12)