جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غ

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

غابه، غزوه --> ذی قَرَد، غزوه

غات

استان و شهری در جنوب غربی لیبی، نیز نام قلعه ای در همین منطقه

غار

اصطلاح جغرافیایی - غارهای ایران

غار (نوعی درخت) --> برگ بو

غارم

اصطلاح فقهی

غار و فشافویه

ناحیه ای قدیمی در جنوب تهران

غاروقه --> زمینداری

غازان، محمود

هفتمین ایلخان مغول (قرن7و8)

غازان نامه

وقایعنامه دوره حکومت غازان خان به سبک شاهنامهء فردوسی سروده نورالدین نوری اژدری(قرن7)

غازی

لقبی برای کسانی که در غزوات شرکت می کردند؛ نیز بعدها لقب امرای مسلمان بویژه سلاطین عثمانی

غازی احمد مختار پاشا --> مختارپاشا

غازی الدین حیدر

از نواب هند (قرن13)

غازی اِورِنوس بیگ --> اِوْرِنوس

غازی بن فیصل

شاه عراق (قرن14)