جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

عامر (1)

قبیله ای در جنوب عربستان

عامر بن حذیفه --> ابوجَهْم

عامر بن صالح

فقیه، عالم به حدیث و انساب و ایام عرب (قرن2)

عامر بن صَعصَعه

گروهی از طوایف عرب در عربستان غربی

عامر بن طاهر --> طاهریان (3)

عامر بن طُفیل

شاعر و پهلوان جاهلی

عامر بن محمد

عالم علم انساب، از علمای زیدیه یمن (قرن11و12)

عامر بن هشام

شاعر و مولف اندلسی (قرن6و7)

عامری، حسن بن علی

محدّث کوفی (قرن3)

عامری، محمد بن یوسف

فیلسوف و متکلم اسماعیلی اهل خراسان (قرن4)