جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

عادله سلطان

شاعره عثمانی (قرن13)

عادلیّه

طریقتی صوفیانه (قرن10)

عادلیه، مدرسه

از مدارس مهم دمشق شامل چند قسمت که توسط ملک عادل ایوبی ساخته شد (قرن7) - عادلیه کبری - عادلیه صغری

عادیات، سوره

صدمین سوره قرآن

عارسِوَن، جلال اسعد

نقاش، دانشنامه نگار و از نخستین پژوهشگران تاریخ هنر ترک (قرن13و14)

عارض

منطقه ای اداری در عربستان سعودی

عارضةُ الاحْوَدی --> الجامع الصحیح (1)

عارف --> عرفان

عارف بیگ، حاجی --> حاجی عارف بیگ

عارف چلبی

عارف طریقت مولویه (قرن7و8)