جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

عاد

قوم قدیم عرب که نامش در قرآن آمده است.

عادة الله --> علت و معلول؛کسب (2)

عادت

اصطلاحی به معنای رسم و عرف

عادل آباد

شهری در ایالت آندراپرادش در هند

عادل النکدی

از شخصیتهای اجتماعی لبنان (قرن14)

عادل بن سلار

"ابوالحسن سیف الدین علی بن سلار" وزیر الظافر خلیفه فاطمی (قرن5و6)

عادل شاهیان

خاندان ترک حاکم در هند (قرن11)

عادل گرای

از سرداران و دولتمردان عثمانی (قرن10و11)

عادلشاه افشار

برادرزاده نادرشاه و دومین شاه سلسله افشار (قرن12)

عادله خاتون

دختر والی بغداد که در حکومت دست داشت (قرن12)