جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ع

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

عابد بن حسین

فقیه و مفتی مالکی (قرن13و14)

عابد حسین

عالم هندی و صاحب آثاری درباره سیاست و جامعه مسلمانان هند در قرن بیستم (قرن14)

عابد، علی بن محمد صنعانی

قاضی و مورّخ یمنی (قرن12)

عابدین پاشا

از رجال دولتی عثمانی که با ترجمه و شرح مثنوی مولوی شهرت یافته است (قرن13و14)

عابس بن ابی شبیب شاکری

از یاران امام حسین (ع) در کربلا (قرن 1)

عاتکه بنت عبدالمطلب

شاعر و عمه پیامبر(ص)

عاج --> فیل

عاج کاری

هنری با بهره گیری از عاج فیل در تزیینات

عاجز افغان، لعل محمد

شاعر افغانی (قرن12)

عاد

قوم قدیم عرب که نامش در قرآن آمده است.

عادة الله --> علت و معلول؛کسب (2)

عادت

اصطلاحی به معنای رسم و عرف

عادل آباد

شهری در ایالت آندراپرادش در هند

عادل النکدی

از شخصیتهای اجتماعی لبنان (قرن14)