جستجوی

مدخل

تعداد36مدخل یافت شد

ظهیرالدوله، ابراهیم خان

نام و لقب دو تن از رجال ایرانی در دوره افشاریه و قاجار - برادر نادرشاه افشار (رجوع شود به افشاریان) - از امیران و فرماندهان دوره فتحعلیشاه قاجار (قرن12و13) - ابراهیم خان، مجموعه، مجموعه ای در کرمان شامل حمام، آب انبار، بازار (به قرن 13) - ابراهیمیه، مدرسه

ظهیرالدوله، گورستان

گورستان کوچکی واقع در دربند بین امام‌زاده قاسم و تجریش در شمال تهران

ظهیرالدین بابر --> بابریان

ظهیرالدین سمرقندی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن6)

ظهیرالدین مرعشی

مورخ و امیر گیلانی (قرن9)

ظهیر فاریابی

شاعر فارسی زبان (قرن6)