جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ظریف --> هزل

ظفر خان، خواجه احسن الله خان

امیر، شاعر و ادیب هندی (قرن11)

ظفرعلی خان

از نویسندگان و ادبای هند (قرن13و14)

ظفرنامه

عنوانی برای چند کتاب تاریخی: - اثری منظوم از حمدالله مستوفی - اثری منثور از نظام الدین شامی - اثری منثور از شرف الدین علی یزدی (توجه: حتما انتهای مقاله اضافه شود برای ظفرنامه هاتفی جامی رجوع شود به هاتفی خرجردی)

ظل السلطان

لقب دو تن از شاهزادگان قاجار: - علیشاه/عادلشاه پسر فتحعلی شاه و از مدعیان سلطنت در دوره محمدشاه (قرن13) - مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه و نویسنده تاریخ مسعودی (قرن13و14)

ظل/ ظلّی --> مثلثات

ظلم

قرار دادن شیئی در غیر جای خودش

ظلمات

واژه قرآنی

ظلمت

اصطلاح عرفانی برای عالم جسمانی و عالم سفلی

ظلّی، رضا قلی میرزا

خواننده و ردیف دان ایرانی (قرن14)

ظن (2) --> عِلم

ظهور

اصطلاحی در عرفان اسلامی در مقابل خفا

ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد

شاعر فارسی زبان (قرن10و11)

ظهیر

سند و حکم انتصاب به مقامی حکومتی در مصر و اندلس و شمال آفریقا

ظهیر فاریابی

شاعر فارسی زبان (قرن6)