جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

طب النبوی

مجموعه احادیث پیامبر درباره طب

طب دارا شکوه --> عین الملک شیرازی

طب روحانی

مباحث مربوط به متفرّعات علم النفس یا روان شناسی؛ اصطلاحی که درآثار اخوان الصفا به کار رفته و نیز آثاری که به این نام نوشته شده اند.

طبّاخ --> مطبخ

طباخ هروی، عبدالله

خطاط ایرانی (قرن9)

طباشیر --> تباشیر

طباطبا، آل

خاندان شیعی امامی و زیدی که در طول سیزده قرن (قرن2 تا14) در ایران، حجاز، عراق، یمن، هند، مصر و شام می‌زیستند و اکنون نیز شماری از شاخه‌های آن در جهان اسلام پراکنده‌اند.

طباطبایی بروجردی، حسین --> بروجردی، حاج آقاحسین طباطبایی

طباطبایی قمی، حاج آقا حسین --> قمی، حاج آقا حسین

طباطبایی قمی، حسن --> قمی، حاج آقا حسین

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم

از فقها و مراجع تقلید شیعه، صاحب "عروة الوثقی"(قرن13و14)

طباطبائی، حسین بن علی --> بروجردی، حاج آقاحسین طباطبایی

طباطبایی، ژازه

مجسمه ساز ایرانی، از پیشگامان مکتب سقاخانه (قرن14)

طباطبایی، سید ضیاءالدین

روزنامه نگار و سیاستمدار ایرانی (قرن13و14)

طباطبایی، سید محمد مجاهد --> مجاهد، سید محمد