جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طباطبا، آل

خاندان شیعی امامی و زیدی که در طول سیزده قرن (قرن2 تا14) در ایران، حجاز، عراق، یمن، هند، مصر و شام می‌زیستند و اکنون نیز شماری از شاخه‌های آن در جهان اسلام پراکنده‌اند.

طباطبائی، حسین بن علی --> بروجردی، حاج آقاحسین طباطبایی

طباطبایی، ژازه

مجسمه ساز ایرانی، از پیشگامان مکتب سقاخانه (قرن14)

طباطبایی، سید ضیاءالدین

روزنامه نگار و سیاستمدار ایرانی (قرن13و14)

طباطبایی، سید محمد مجاهد --> مجاهد، سید محمد

طباطبایی، علی

فقیه امامی عراقی، مؤلف "ریاض المسائل"(قرن12و13)

طباطبائی، غلام حسین خان

از نُواب هند، منشی،ادیب و مؤلف فارسی نویس (قرن13)

طباطبائی، محمد

از علمای شیعه و از سران مشروطه (قرن14)

طباطبایی، محمد حسین

حکیم و مفسر قرآن، مؤلف تفسیر معروف "المیزان" (قرن14)

طباطبایی، محمد مهدی بن مرتضی --> بحرالعلوم، سید محمد مهدی بن مرتضی

طباطبایی بروجردی، حسین --> بروجردی، حاج آقاحسین طباطبایی

طباطبایی قمی، حاج آقا حسین --> قمی، حاج آقا حسین

طباطبایی قمی، حسن --> قمی، حاج آقا حسین

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم

از فقها و مراجع تقلید شیعه، صاحب "عروة الوثقی"(قرن13و14)

طباق --> تضاد (1)