جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

طاعت

اصطلاح قرآنی

طاعون

بیماری عفونی مهلک همه گیر

طاغوت

واژه قرآنی

طاق بستان

محلی در راه قدیم سنندج به کرمانشاه دارای حجاریهایی مربوط به عهد ساسانی

طاق کسری

بنایی مربوط به دوره ساسانیان در ساحل خاوری رود دجله

طاق و قوس

اصطلاحی در معماری اسلامی

طالب الحق

لقب "عبدالله بن یحیی"،از پیشوایان خوارج اباضی (قرن2)

طالب آملی، سید محمد

شاعر فارسی گوی(قرن10و11)

طالب خان اردوبادی

صدراعظم دوره شاه صفی (قرن11)

طالبان

جنبش سیاسی و مذهبی بنیادگرا در افغانستان که حدود شش سال بر این کشور حکومت کرد.