جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ضمان دَرَک

اصطلاح فقهی و حقوقی

ضمدی، عبدالعزیز بن محمد

محدّث و قاضی زیدی یمنی (قرن11)

ضمّه --> اِعراب

ضمیر

اصطلاحی در دستور زبان فارسی و عربی

ضمیری اصفهانی، کمال الدین حسین

شاعر عهد صفوی (قرن10)

ضیاء اصفهانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن10و11)

ضیاء الحق

"محمد ضیاءالحق"، رئیس جمهور نظامی پاکستان (قرن14)

ضیاء الدین مقدسی --> مقدسی، محمد بن عبدالواحد

ضیاء الذاکرین

از خوانندگان دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن14)

ضیاء پاشا

نویسنده و شاعر مشهور دوره تنظیمات (قرن13)