جستجوی

مدخل

تعداد52مدخل یافت شد

ضمان دَرَک

اصطلاح فقهی و حقوقی

ضمدی، عبدالعزیز بن محمد

محدّث و قاضی زیدی یمنی (قرن11)

ضمّه --> اِعراب

ضمیر

اصطلاحی در دستور زبان فارسی و عربی

ضمیری اصفهانی، کمال الدین حسین

شاعر عهد صفوی (قرن10)

ضیاءآباد --> تاکستان

ضیاء اصفهانی

شاعر ایرانی عهد صفوی (قرن10و11)

ضیاء الحق

"محمد ضیاءالحق"، رئیس جمهور نظامی پاکستان (قرن14)

ضیاءالدین راوندی --> راوندی، فضل الله بن علی

ضیاءالدین عراقی، علی بن محمد --> عراقی، آقا ضیاء الدین

ضیاءالدین مارانی --> مارانی، عثمان بن عیسی

ضیاء الدین مقدسی --> مقدسی، محمد بن عبدالواحد

ضیاءالدین نخشبی --> ضیاء نخشبی

ضیاء الذاکرین

از خوانندگان دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن14)

ضیاءالرحمان

نظامی، سیاستمدار و رئیس جمهور بنگلادش (قرن14)