جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

ضحّاک بن قیس فهری

از سران طوایف عرب و از طرفداران معاویه (قرن1)

ضحاک بن مخلد

محدث مکی (قرن2)

ضحاک بن مزاحم

مفسر (قرن2)

ضحی، سوره

نود و سومین سوره قرآن

ضرابخانه

محل ضرب سکّه

ضرار، قاعده --> لاضرر، قاعده

ضرار، مسجد

مسجدی که منافقان ساخته بودند و به فرمان خدا ویران شد.

ضراریه --> ضِرار بن عمرو

ضرب

از اصطلاحات موسیقی

ضرب (اصطلاح مالی) --> ضرابخانه؛سکّه