جستجوی

مدخل

تعداد52مدخل یافت شد

ضرار، قاعده --> لاضرر، قاعده

ضرار، مسجد

مسجدی که منافقان ساخته بودند و به فرمان خدا ویران شد.

ضراریه --> ضِرار بن عمرو

ضرب

از اصطلاحات موسیقی

ضرب (اصطلاح مالی) --> ضرابخانه؛سکّه

ضرب المثل --> مَثَل

ضرغام

"ابوالاشبال ضرغام بن عامر"، امیر و وزیر عاضد، آخرین خلیفه فاطمی (قرن6)

ضرورت

اصطلاح و قاعده ای فقهی

ضروریّات دین

مبحث فقهی و کلامی

ضریح

اتاقک چوبین و فلزی مشبک از مس و نقره که بر مزار امام یا امامزاده می سازند.

ضریر، مصطفی

شاعر، نویسنده و مترجم آثار عربی به ترکی (قرن 7)

ضریر علوی، عبدالملک بن محمد

فقیه و مدرس مالکی در مغرب (قرن14)

ضعیف

اصطلاحی در علم حدیث و نیز نام نوعی از کتابهای حدیثی و رجالی

ضلالت --> هدایت

ضمان (اصطلاح مالی) --> بیت المال