جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صبح کاذب --> شفق و فلق

صبحی صالح

رئیس مجلس اسلامی شرعی اعلی در لبنان، دارای تألیفاتی در زمینه علوم قرآنی و حدیث و فقه (قرن14و15)

صبحی مهتدی، فضل الله

نویسنده داستانهای کودکان و گردآورنده داستانهای عامیانهء فارسی (قرن14)

صبر (1)

اصطلاحی قرآنی و مقامی در عرفان

صبر (2)

از گیاهان شیره دار نوع آلوئه. دارای استفاده دارویی و نیز مورد استفاده در رنگ آمیزی مینیاتور

صبره

شهری باستانی در شمال غربی لیبی

صبره/ صبرة المنصوریه

شهری در نزدیکی قیروان

صبری، اسماعیل

شاعر مصری (قرن13و14)

صبری پاشا --> ایوب صبری پاشا

صبری هلالی، محمد

خطاط عراقی، متخصص خط ثلث و کتیبه نویس (قرن14)

صبوحی آذربایجانی --> آخوندزاده، میرزا فتحعلی

صبوری رشتی، باقرخان

ادیب و شاعر ایرانی (قرن13و14)

صبه --> صابئین

صحابه

عنوان یاران پیامبر

صحاح اللغة

کتابی در لغت از اسماعیل حماد جوهری (قرن4)