جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

صافی نجفی، احمد

شاعر عراقی (قرن14)

صافیتا

یا "صافیثا"، شهری در ناحیه جبل بهراءدر غرب سوریه

صالح (1)

اصطلاحی در علم حدیث

صالح (2)

در قرآن و روایات اسلامی، پیغمبری که بر قوم ثمود مبعوث گردید.

صالح الجرمی --> جرمی، صالح بن اسحاق

صالح الشرنوبی --> شرنوبی، صالح

صالح بن احمد بن حنبل

قاضی حنبلی مذهب بغدادی (قرن3)

صالح بن جلال الدین --> جلال زاده صالح چلبی

صالح بن زیاد سوسی

از راویان قاریان سبعه (قرن2و3)

صالح بن طَریف

مدعی پیغمبری در مغرب اقصا (قرن2)