جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

صاری محمد پاشا --> دفتردار صاری محمد پاشا

صاع --> اندازه / اندازه گیری

صاعد بغدادی، ابوالعلاء

لغوی، ادیب، نحوی و شاعر عرب (قرن4و5)

صاعد بن مخلد --> ابن مخلد

صاعد، آل

خاندانی از عالمان، محدثان و قضات حنفی ایرانی (قرن4تا9)

صاعدیه، مدرسه

از مدارس مشهور نیشابور که به نام سعدیه هم مشهور است (قرن3).

صاغانی، احمد بن محمد

ریاضیدان و منجم اهل مرو (قرن4)

صاغانی، حسن بن محمد

محدث و لغوی اهل لاهور(قرن6و7)

صافّات، سوره

سوره سی و هفتم قرآن

صافی اصفهانی، میرزا جعفر

شاعر عهد قاجار (قرن12و13)