جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

صحیح بخاری --> بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل

صحیح مسلم

یکی از کتاب های شش گانه حدیث نوشته مسلم نیشابوری (قرن 2-3)

صحیفة الرضا

کتابی مشتمل بر ادعیه و کلمات امام رضا (ع)

صحیفه

عنوانی عام برای نام برخی از کتاب ها

صحیفه بانو

بانوی نقاش هندی (قرن10)

صحیفه سجادیه

کتاب دعایی مشهور از امام سجاد (ع)

صخربن عمرو --> خَنساء

صد میدان --> انصاری، خواجه عبدالله

صداپیشگی

فن قرار دادن صدای مناسب بر روی شخصیتهای یک فیلم یا کارتون

صدارت --> وزیر؛صدراعظم؛صدر(1)

صداق --> مَهر

صداقت --> صدق

صدام حسین

رئیس جمهور عراق (قرن14)

صدر اصفهانی، عبدالحسین

منبری خوان قاجار (قرن13و14)

صدر اصفهانی، محمد حسین خان

بیگلربیگی اصفهان و صدراعظم معروف عهد قاجار (قرن13)