جستجوی

مدخل

تعداد362مدخل یافت شد

صحیح بخاری --> بخاری، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل

صحیح مسلم

یکی از کتاب های شش گانه حدیث نوشته مسلم نیشابوری (قرن 2-3)

صحیفة الرضا

کتابی مشتمل بر ادعیه و کلمات امام رضا (ع)

صحیفه

عنوانی عام برای نام برخی از کتاب ها

صحیفه بانو

بانوی نقاش هندی (قرن10)

صحیفه سجادیه

کتاب دعایی مشهور از امام سجاد (ع)

صخربن عمرو --> خَنساء

صداپیشگی

فن قرار دادن صدای مناسب بر روی شخصیتهای یک فیلم یا کارتون

صدارت --> وزیر؛صدراعظم؛صدر(1)

صداق --> مَهر

صداقت --> صدق

صدام حسین

آخرین رئیس جمهر بعثی عراق، جنایتکار و برپاکنندۀ جنگ تحمیلی عراق با ایران(قرن 14 و 15)

صدر(1)

از مناصب مهم در برخی دوره های تاریخی و از مناصب دینی در عصر صفویه (گروه فقه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما فعلا امکان حذف مقاله از برنامه دریچه وجود ندارد8/12/91)

صدر(2) --> قلب (2)

صدر، امام موسی

مؤسس جنبش امل، روحانی و رهبر شیعیان لبنان (قرن14)